| หน้าหลัก | สพป.ตาก เขต 1 | บุคลากร | กระดานข่าว | อ.ก.ค.ศ. | ผู้บริหารการศึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษา |


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศจ.ตาก รายงานตัว 5 พ.ค. 60 ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1
ประกาศ กศจ. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร (ผลสอบ)
สนามสอบสัมภาษณ์ (โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 -40 และโรงเรียนอนุบาลตาก 41 - 80)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 (กศจ.ตาก)
ประกาศ กศจ.ตาก | ข้อมูลสนามสอบข้อเขียน |ตารางสอบ | สนามสอบสัมภาษณ์
สนามสอบ ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ | ประถมศึกษา | ดนตรี | ศิลปศึกษา | ภาษาญี่ปุ่น | ภาษาพม่า | ภาษาไทย | ดนตรี (พ) |
สนามสอบ ร.ร.อนุบาลตาก | บรรณารักษ์ | ปฐมวัย | นาฏศิลป์ |
สนามสอบ ร.ร.ตากพิทยาคม | ภาษาอังกฤษ |
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
ประกาศ กศจ.ตาก เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัคร (ลว 28 มี.ค. 60)
ด่วนที่สุด หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ว8/2560 คุณวุฒิที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ประกาศ กศจ. ตาก แก้ไขประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร | หลักสูตรการสอบแข่งขัน | กลุ่มวิชาเอก |
ใบสมัคร | แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ (กรณีผู้สมัครไม่มีใบอนุญาตฯ ตามใบสมัครข้อ 6.3) | กำหนดการสอบ |
..............................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560
ประกาศ กศจ. รายชื่อผู้มีสิทธิ ห้องสอบ | 1 - 10 | 11 - 20 | 20 - 27 | รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ
แผนที่สนามสอบโรงเรียนตากสินราชานุสรณ| กำหนดการคัดเลือก | ข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ | ** แผนผังห้องสอบจะแจ้งอีกครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประกาศรับสมัคร | กำหนดการคัดเลือก | วุฒิวิชาเอก | หลักสูตร | องค์ประกอบการประเมินประวัติและผลงานฯ | หนังสือ สพฐ. |
ใบสมัคร | หนังสือรับรอง| แบบรายงานประวัติ ตามใบสมัครข้อ 7| แบบรายงานประวัติและผลงานตามองค์ประกอบ สพฐ. |

..............................................................................................................................................................................
..
         <<< อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง >>>>


ระเบียบ หลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล

มอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการ
หนังสือ ก.ค.ศ.ว17/2552 ลว. 30 กันยายน 2552 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2552
)

แนวปฏิบัติการย้ายข้าราชการคร
ู (ปฏิบัติงานการสอน)    
ระเบียบ ก.ค.ศ. (2559)    แบบคำร้องขอย้าย
      
| ประกาศ สพป.ตาก เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติและองค์ประกอบการพิจารณาย้ายฯ ตำแหน่งครู |
หลักเกณฑ์การย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
แนวปฏิบัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
ระเบียบ ก.ค.ศ. 1 - 2  
     
เกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดตาก หนังสือแจ้ง
      เกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดตาก
      |คำร้องขอย้าย |
แบบความเห็นกรรมการสถานศึกษา |

ครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
         และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว
18/2557)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
        และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว 16/2557)

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การเลือกสรรพนักงานราชการฯ และสัญญาจ้าง พ.ศ. 2552
เครืองแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
คู่มือการเลือกสรรพนักงานราชการ | สารบัญ | คู่มือ | คำสั่งมอบอำนาจ |
ตัวอย่างประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ
       (ประกาศก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รับสมัคร 5 วันทำการ)
การประเมินพนักงานราชการ | คำอธิบาย |
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
แบบคำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการลาออก

ครูอัตราจ้าง

แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชัั่วคราว สังกัด สพฐ.
ระเบียบการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ยกเลิก
การจ้าง การอนุญาตให้ลาออก ต้องอ้างคำสั่งมอบอำนาจ สพฐ. (ใหม่) ด้วย | คำสั่ง สพฐ. มอบอำนาจการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ยกเลิก
ตัวอย่างคำสั่งจ้าง บัญชีแนบท้ายคำสั่ง
สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง
ตัวอย่างประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (ปรับได้ตามความเหมาะสมครับ)

รูปแบบคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
การดำเนินการประเมินลูกจ้างชั่วคราว หนังสือแจ้ง แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
แบบประเมินธุรการโรงเรียน | คำสั่ง สพฐ. | หนังสือแจ้ง   
แบบลาออกธุรการโรงเรียน แบบสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน
กรณีโรงเรียนเดียว กรณีกลุ่มโรงเรียน

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ตัวอย่างสัญญาจ้าง
..............................................................................................................................................................................

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การออกหนังสือรับรอง


รวม link | สพร. | สพฐ. | ก.ค.ศ. |คุรุสภา |
|ครูบ้านนอก| ครูไทย |ไทยรัฐ |เดลินิวส์|ผู้จัดการ|
|google| ก.พ. |


ระเบียบ กฎหมาย หนังสือมอบอำนาจ
การปรับอัตราค้าจ้างลูกจ้างประจำขอส่วนราชการแบบเอกสารสำคัญ
แบบขอรับการพัฒนาก่่อนแต่งตั้งให้มี
     หรือเลื่อนวิทยฐานะฯ

หนังสือแสดงเจตนาฯ ผู้รับเงินช่วยพิเศษฯ
หนังสือแสดงเจตนาฯ ผู้รับบำเหน็จตกทอด
หนังสือนำ
      แบบรายงานการศึกษาต่อภายในประเทศ       ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการฯ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น (ก.ค.ศ. ว7/54)
แบบประเมินประกอบการเลื่อนขั้นฯ
      ผู้บริหารสถานศึกษา
      ครูสายงานการสอน
คำร้องขอย้ายครู
คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบยินยอมให้ถ่ายสำเนา ก.พ.7
แบบขออนุญาตไปสอบแข่งขันฯ
แบบสมัครเข้ารับการพัฒนาระบบ
    e-Training

แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบขอมีบัตร
แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินครูผู้ช่วย
แบบมอบหมายหน้าที่ราชการ
ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู
     (กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

เอกสารประกอบการจัดกรอบอัตรากำลังฯ
แบบขอหนังสือรับรอง

เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล ติดต่อสอบถาม ที่ E- MAIL - pertak1@hotmail.com และ pertak1@gmail.com
จัดทำโดย ทรงยศ ป้อมทองคำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ตาก เขต 1